Medial ufokontakt etter innledende nærobservasjoner gjennom flere år...

oppdatert kontakt via mediumet fra høst2007
et av hans bilder - flere nederst og på egen side

del 1 av  hans observasjons-rapporter  | del 2 av obs-rapportene

hovedsiden
kanalisert stoff
Bakgrunn…

Bakgrunnen for denne artikkel er at jeg - Rune - ble oppringt av Magne som fortalte han hadde hatt fysiske ufo-opplevelser gjennom mange år. "De" hadde fulgt ham i lang tid ofte under bilkjøring og hadde ofte vært tett på - og alltid "tettest på" da han IKKE hadde kamera med fortalte han. "Som de ikke vil bli tatt bilde av". Selv mener han at de iblant var så nære som kun 100 meter vekke! Men det virket jo som de ville ham noe, og hvordan få vite hva? Han hadde i lang tid lurt på hvorfor nettopp HAN opplevde dette - og hva skulle dette bety. Så oppsøkte han et medium som jeg foreløpig ikke nevner navnet på, men vedkommende sies å ha en bra evne til å se/oppleve "tingene" blir det sagt av andre som kjenner og har erfaring med denne. Det var også mediumet som tipset at han skulle ta kontakt med meg -rune.

Naturlig nok var jeg i begynnelsen skeptisk da han ringte, men han virket dog meget oppriktig og "trygg" i telefonen. Senere kom han innom meg på besøk for å vise fram sine opptak. En mann et sted mellom 50 og 60år. Da han noe senere hadde fått "mer" via mediet sendte han skrivet under - sammen med noen av bildene sine. Bildene minner mye om de opptak som også er gjort på et kjent "ufo-sted" i Norge. For øvrig må det legges til at Magne her IKKE hadde internett på dette tidspunkt (men har det nå - hans mail er MAGNEalfakrøllOPPDALdotCOM  -og kan kontaktes for evt spørsmål/mer info - alt.på tlf 91186796), og ikke tilsynelatende kjent med den allerede STORE MENGDEN av slike "budskaper" - men denne er da også mer spesiell etter som den først er "utløst" av "deres synlige, "lysende værvær!" Men innholdsmessig er det vel egentlig ikke noe "nytt" her i forhold til de tusener av slike meldinger som er "kommet gjennom" de siste år.Men det følgende er altså ikke "kanalisert" av ham personlig, men via et "medium" og selvsagt er muligheten til stede at det som mediet har oppfanget IKKE NØDVENDIGVIS kommer fra de som er "bak lysene". Selv mener han dog å ha fått blinksignaler som bekreftelser på at DE står bak denne mediale kontakten - ved at  han sender tanker/telepati ut - og får svar vi blink eller bevegelser av lyset/fartøyet. 

Så til skrivet som jeg fikk fra vedkomne:

 

INNLEDNING

(dette er neppe "kanalisert").

Hva er vår største hindring til utvikling?

Oss selv!

Troen på oss selv og evnen til den frie tanke!

Hva er galt med å tenke i de baner som ikke er akseptert av mennesker flest?

Frykten for det ukjente og aksepten hos andre mennesker hindrer oss i bruken av den frie tanke og videre utvikling.


 

SAMTALE MED EN FREMMED via "mediet".

Møte den 11. oktober 2004

Han presenterer seg. "Mokur" er hans navn. Han er lederen for gruppen. De kommer fra planeten Venera. Planeten ligger til venstre for Karlsvogna. De har ingen navn på planeten. De kaller den Venera. Den ligger ganske langt ute i solsystemet, utenfor rekkevidde for oss nå.

Beskrivelse av han: Ser nesten ut som oss, men med mindre nese. Han rekker meg til brystet, er ca. 150 cm høy. Han har en blå drakt på seg.

På spørsmål om han har hårvekst svarer han at han har hatt det, men han begynner å bli gammel nå så det er ikke noe igjen av håret.

Han er ca 65 år i vår målestokk. De har en annen tidsregning enn oss; 36 timer våken og 24 timer søvn. De får næringen gjennom drakten.

Han snakker gebrokkent norsk/nordisk. Han sier de behersker engelsk/amerikansk, russisk, japansk og nordisk og at de har vært her lenge. Han har vært her ca. 35 år.

Jeg spør han om det er langt å reise. Da ler han litt og sier at de får forsyninger via transportskip fra Venera og at de oppholder seg i atmosfæren og ferdes rundt.

Så spør han meg om hva jeg ville ha gjort hvis jeg hadde kommet til en fremmed sivilisasjon.

Jeg tar en liten tenkepause.

"Jeg ville mest sannsynlig ha tatt kontakt med ledelsen, tror jeg."

Han svarer at det har de også gjort både med lederne i Amerika og Russland, men da ble de møtt med våpen. Så det nyttet ikke…

Så nå har de begynt å ta kontakt med enkeltmennesker for å vise at de finnes og at de har fredelige hensikter.

Han sier at over 1/3 av den norske befolkning har sett dem. Mange blir redde og flykter. Andre tror ikke på hva de ser, og en del tar kontakt med forsvaret.

De har veldig dårlig erfaring med forsvaret, da han selv har blitt beskutt, og har mistet sine nærmeste. Andre han kjenner er blitt skutt ned og forsket på. Dette er han selv redd for å bli utsatt for og legger til: "Vi har følelser, vi også"!

Derfor må jeg love han å ikke kontakte media eller forsvaret, for "de er ikke til å stole på. De bruker all ny teknologi til å lage våpen".

Han mener videre at yrkesmilitære er en egen rase (type mennesker). "De har ikke evnen til å smile."

Han spør: "vet du om noen i det militære som kan det?"

Pause!

Det måtte jeg innrømme at jeg ikke kunne.

Han sier de tar livet tar alvorlig.

Da spør jeg han: "Hvorfor akkurat meg?"

"Jo, fordi du ikke er redd oss, slik de aller fleste blir når vi følger etter dem."(Han hadde som nevnt blitt fulgt av "sterke lys" flere ganger under bilturer).

Videre sier han at det var de som tok kontakt med meg og at jeg ikke oppsøkte dem.

Når jeg traff dem så hilste jeg og han hilste tilbake ved å bevege på "vingene".

Han sier videre at han har "spist sammen med meg ved kjøkkenet" (dvs. at jeg satt på innsiden ved brødfjøla og han i sitt fartøy på utsiden - i luften).

Han sier at de har fulgt med, bl.a. meg, lenge.

Jeg spør om de også gjorde det da jeg jobbet for FN på 80-tallet.

Da svarer han at det gjorde de, men da var jeg en av militæret og bar våpen. Han nevner at de ved flere anledninger indirekte hjalp eller bisto meg.

"419 foxtrot"!! En gang da jeg lå og sov etter patrulje vekket de meg så jeg fikk kastet meg i dekning før vi ble beskutt. En hel "prefab" (brakke) ble gjennomhullet av skudd. Der reddet de livet mitt!

Andre ganger har de indirekte varslet meg om at det var fremmede elementer i vårt ansvarsområde. Da var det bare for oss å gå i angitt posisjon og foreta arrestasjoner. Ved flere anledninger kunne jeg få de (personellet) inn på radar, noe jeg aldri har klart å forstå hvordan. Jeg visste at det var folk i det området, men nå forstår jeg at jeg fikk hjelp fra de fremmede og det forklarer mye av det jeg har grublet over.

Han sier at vi støyer og bråker så mye på jorden at de kan høre oss langt oppe i atmosfæren.

Videre mener han at vi mennesker er aggressive og tar lett til våpen. Han klarer ikke å forstå hvorfor.

De er mer samstemte og av natur fredelige. De har f eks. ikke våpen av noen art.

Han mener vi er veldig egoistiske og veldig opptatt av penger, skjønt i og for seg er det ikke noe galt i det.

Han fortsetter og sier: "Det er en veldig kald planet dere lever på!" Det er mye "varmere" på planeten som han kommer fra.

Det finnes liv på andre planeter både på steinaldernivå og mye mer utviklede nivåer enn vårt som de har besøkt. De aller fleste var fredelige, men det finnes også utbrytere i små grupper, såkalte "Bad Boys", som ikke er helt gode. Disse har han vært i kontakt med.

"Det er et TVselskap som driver og forbereder et program om bortføringer - som de (BadBoys) står bak. En del av det er sannhet, men han frykter at det vil bli mye frykt ut av det og vil skade så mye for de som har fredelige hensikter.

Videre sier han:

"Det vil ta lang tid før det vil bli noen sameksistens mellom våre planeter!"

De er veldig redde for hva vi mennesker vil kunne finne på med den nye teknologien vi da vil bli kjent med. For historien har vist at den nye teknologien vi kommer i besittelse av, bruker vi til å skaffe oss våpen for å utrydde mennesker. Og de frykter for hva vi kan gjøre med verdensrommet. Før det kan bli noen utsikter til kontakt må vi bli mindre aggressive. Først langt ut i år 2300, tror han det kan skje…

Men med god dialog kan vi kanskje få hjelp av dem til å komme oss lenger ut i verdensrommet.

Vi har allerede tatt i bruk noe av deres teknologi til å lage fly som ikke kan sees med det "blåtte øye" eller bli oppdaget på radar (stealth-flyet.rø). Flyene har vi misbrukt og brukt til krig. I følge ham er flyene ubrukelige og farlige fordi vi har oversett noe vesentlig med konstruksjonen…

Han ler litt og sier at da han gikk på skolen lærte de å konstruere bedre fly enn vi har på jorden. Så vi har langt igjen skal vi nå ut i rommet der det er "liv".

Så lurer han på om jeg kunne tenke meg å bli med opp, så kunne han vise meg rundt. Men det blir ikke ikke før neste syklus….

Og det takker jeg selvsagt ja til!

Så sier han at jeg ikke må komme for nær eller prøve å ta på fartøyene nå.

Jeg spør hva han gjør her på jorden!

Han sier at deres mål med oppholdet er å fortelle at de finnes og at de er bekymret for oss mennesker og hva vi kan finne på med vår klode. Han sier at han har ikke noe imot at vi tar bilder av dem på dagen når det er lyst, men kom samtidig med en advarsel mot bruk av laser eller night-shoot på videokameraer, og sterkt lys rettet mot fartøyet Det kan ødelegge navigasjonssystemet.

Han sier at jeg har brukt det en gang og da hadde det nesten gått helt galt og gjort skade, så det må jeg love å aldri gjøre igjen. Og det lovet jeg.

Så spør jeg om det er noe jeg kan gjøre for dem.

Han sier jeg kan ta kontakt med Ufo-foreningen og fortelle min historie. Ufoforeninger er for få og for små til å ha noen slagkraft til å kunne spre kunnskap om dem og lage en opposisjon i forhold til myndighetene. Slik at det kan unngås at de blir beskutt og "forsket på", for det har de ikke lyst til…

Så må jeg love å ikke ha noen kontakt med forsvaret eller presse og heller ikke bruke laser eller sterkt lys, noe jeg lover.

Lang pause!

Så lurer han på om jeg har noe annet å spørre om!

"Hva med FN; er de på rett spor"?

"Nei, de har kjørt seg fast med det at de bruker våpen til å løse konflikter. Men etter hvert kommer de på "rett kjør".

"Hva med meg"?

Han ler litt og svarer litt nølende: "Ja, det kommer seg".

"Hva med månen"?

"De har vært der, men der er det ikke noe liv"!

Han synes det er synd at vi må gå gjennom mediet for å snakke sammen, men han mener at vi må finne en måte å kommunisere på, f eks. ved at jeg gjør visse bevegelser som har visse betydninger. Så kan han repetere det og gjennom det bygge et "språk".

Videre sier han at jeg skal hilse min psykolog og si at jeg ikke er psykotisk. Dersom han ikke tror på meg så skal jeg invitere ham til å se på dem selv.

Det gjør ikke noe at jeg forteller mine venner om dette når jeg kom hjem.

Videre så mener han at det er viktig at de som hadde opplevelser med dem snakker sammen.

Jeg spør om jeg kan snakke med astronom Rød-Ødegård!

Ja, det kan jeg; han har hatt visuell kontakt med han, men han var veldig skeptisk.

Han mener vi skal avslutte nå og sier at vi skal på noen turer sammen etter hvert.

"Men nå må du ta en pause å gå og drikke kaffe og røyke før du kjører hjem. Jeg trengte det, sa han!

"Vi sees når du kommer hjem"!

undertegnet "veneras venner"

 

 

 

Møte med en fremmed

Den andre kontakten, 27/10-05.

"Lysere dere ser er skapt av gravitasjonskraften.

Vi har flere fremdriftssystemer, antigravitasjon, omvent magnetisme og utnytter de kreftene som er i atmosfæren.

Bortsett fra å passe på dere, er vi her for å prøve å få kontakt med dere, om ønskelig prøve å hjelpe dere å rette på den skakkjørte verden dere lever i, på en bedre måte å ta vare på de ressurser dere råder over, og å leve mer i samspill med naturen."

Han mener at vi her:

- bruker råheter for å forsere naturkreftene (fjerne oss fra de fysiske lover) for å komme ut i verdensrommet, mens de bruker de kreftene som er i atmosfæren som hjelpemiddel.

- tror det er så lange avstander i verdensrommet, fordi vi bruker en feil tidsregning. De har en annen tidsregning en oss, men i virkeligheten er det ikke så langt som vi tror.

Etter hans mening er Norge et av de fredeligste landene i verden, kanskje det minst aggressive og det landet som har minst våpen pr innbygger

Derfor er det godt å være her. Videre snakker han om all den volden og elendigheten som finnes der ute i verden og om undertrykkelsen av kvinner i deler av verden. Det blir helt feil, da vi er avhengige av hverandre for å komme til gode resultater.

Jeg spør om det er forskjell på måten vi er på og vårt tankesett?

Det er det, menn er flinke på de store linjene, mens kvinner er flinke på detaljer, hjelper også finne feil i våre løsninger, de små detaljene som mangler for å få et bra resultat. Jeg får en mistanke om at han har misforstått meg, og legger til at vi - både menn og kvinner - snakker forbi hverandre. Han er enig, og sier jeg og min samboer er et eksempel på det og at jeg må bli flinkere til de små ting ved å vise henne mer oppmerksomhet.

Jeg spør ham så om det går an å smelte sammen to hydrogenatomer (kald fusjon).

"Ja det går an, men det er en lang formel".

Det skal jeg få på papir, men det er ikke hva vi trenger nå. Altså ikke nye oppfinnelser - da vi ikke kan samarbeide for å nyttiggjøre oss av dem.

Det vi trenger mest er å lære oss selv å kjenne og dra nytte av de oppfinnelser vi allerede har. Likedan å ta vare på naturen, og de ressurser vi har, og det å lære oss sambeide, sameksistens.

Vi er i ferd med å utslette oss selv! Vi klør oss i hodet og forstår ikke hvorfor det er så mange naturkatastrofer.

Men han mener vi har oss selv å takke for det. Da vi f.eks. hogger ned skogen, som skal være et vern, og legger naturen øde. Vi er alt for grådige, egoistiske, videre mener han at vi har noen ledere som er som apekatter og handler i blinde.

Han spør: Ville jeg brukt en gjeng med apekatter til å passe på knappene til atombomber?

Nei. Unnskyld uttrykket apekatter, men de/politikerne oppfører seg slik - han sier videre at hvis det hadde vært apekatter, så hadde vi ikke forventet noe bedre. Han sier: vi har hatt en god leder her på jorden, som levde for lenge siden, han het visstnok Jesus. Han gikk (vandret) rundt på jorden og viste menneskene hvordan de skulle leve og være ovenfor hverandre. Han mener vi må lære oss å leve på nytt! Lederne nu hersker og skaper frykt og mistro blant menneskene.

En av grunnene til at de er her er for å få til et visst samarbeide mellom de forskjellige klodene og rasene som finnes.

De har ikke våpen av noe art.

De kan hjelpe oss til å komme oss videre i utviklingen, hvis vi er villige og mottagelige for det.

En gang i tiden var det god kontakt mellom jorden og "de", han slår opp i en manual og sier i vår tidregning for ca. 8000 år siden. Det var med hans forfedre. Da var verden litt annerledes med godt utviklede mennesker. Han håper det kan bli et visst samarbeide igjen, men verden har mye å lære.

Jeg spør han om kommunikasjon: om de kan kommunisere telepatisk.

Det bekrefter han. Videre om de kan lese tanker. Det sier han er vanskeligere, da vi har så mange og forvirrende tanker i hodet, han sier det er så mye støy. Rene tanker som er rettet mot dem er mulig.

De vil ikke blande seg inn i vår måte å innrette oss på.

Han forklarer: det er stor forskjell mellom manipulasjon og tankeoverføring og at de tar sterk avstand fra manipulasjon og hva vi kaller hjernevasking.

Men å sende gode tanker til hverandre er bra, og at vi må dyrke frem det gode i menneskene. Jeg spør om det finnes en Gud.

 

Det finnes noe som heter guddommelig kraft, som også finnes INNE I oss, og I ALT levende. Det blir snakk om forandring så jeg spør om ikke barn og skole er et sted å begynne?

"Skolen er veldig viktig, men like viktig er livets skole, samt å lære av hverandre -og hverandres feil - også å lære seg selv og andre å kjenne. Det indre liv.

Det som han ikke forsto var at i løpet av 10 år på skole lærer de ingen ting om hva vi kaller psykologi - om hvordan vi er, og hvordan vi behandler hverandre - altså adferd. Det synes han var rart.

Jeg spør om Internett som formidling.

Det mente han var et greit sted, der kunne man nå de menneskene som var interessert og hadde de samme interessene.

Jeg sier at jeg var litt bekymret for forsvaret, da de hadde mye øvelse i hende.

Han mente at de ikke var til å stole på, noen at forsvaret var klar over at de var der. I Mexico hadde det blitt skutt ned et mindre fartøy med to ombord. De var blitt skutt og drept, og at det var "en slektning" av han og at han var veldig lei seg og trist for det. For de har også følelser som oss. Han sier videre at det militære hadde beslaglagt fartøyet deres, og hadde det "inne i fjellet". Og han håpet det ikke ville skje igjen.

Referatet over var fra "veneras venner" via mediet og samtalen med "Magne".

nye tanker/kontakt via medie fra samme person i mars06 -link

oppdatert kontakt via mediumet fra høst2007

bildene under er som man kan se  tatt "gjennom" busker

observasjonsrapportene

 

del 1 av  hans observasjons-rapporter  | del 2 av obs-rapportene | oppdatert kontakt via mediumet fra høst2007