des 2010
 
 
MER FRA "Toves galaktiske reisehåndveske" etterhvert på LINKER UNDER
 

fra "Toves visjoner/opplevelser"

- "en kikk ned i Toves galaktiske reisehåndveske"

 

Den 19. juni 2009, fikk jeg et syn som jeg aldri glemmer.

Jeg funderte lenge på hvorfor mine åndelige veiledere viste meg dette, og om jeg skulle dele opplevelsen med andre. Etterhvert ble jeg sikrere i min sak og vil gjerne dele synet med DEG. Kanskje kan nettopp DU gi flere detaljer til begivenheten. Skriv eller fortell gjerne oss andre om det; (mail; post@gaiaharmoni.no)

«Vi er fire personer som står sammen ute på en åpen plass.

"Selv om jeg vet at det er dag, er det ganske mørkt. Men jeg oppfatter tydelig at hele atmosfæren består av forholdsvis mørke blå farger, i ulike formasjoner. Bølgemønstere ville passe som benevnelse. I alle fall er det slik jeg husker det og fremdeles ser det for meg. Disse nyanserte, mørke fargene føles som en vegg på den høyre siden min, og hvor jeg enn ser, så ser atmosfæren likedan ut. Allikevel ser jeg personene  som jeg står sammen med.

Et stort romskip (alt er relativt) lander og ei dør åpnes. En etter en forsvinner vi inn i «skipet» som rommer utrolig mange mennesker. Det virker som om det allerede er fullt.

bildet-det er flere metoder å få "folket" ombord- noe av det relativt avanserte er metoden vist over

Vedkommende som tar hånd om oss er en ung gutt med et forholdsvis lite, men blidt ansikt. Han spør om jeg kjenner han igjen. Etter å ha betraktet ham et øyeblikk, svarer jeg bekreftende på det. Det rommet vi kommer inn er møblert med lave bord og stoler. Jeg blir henvist plass vis a vie broren min og svigerinne. De bor i Akershus fylke, men er alså i samme farkost som oss.  Stemningen er stort sett god, selv om noen gråter fordi de må forlate alt hjemme. Jeg spør etter mine egne voksne barn m/fam., og får bekreftet at en av dem med fam. er med i den samme farkosten. Neste rom  er også  temmelig fullt. Der sitter folk etter hverandre nærmest som i et fly, men rommet er mye bredere. Etter en tid deler den unge mannen ut en type næring som kan likne på is i farger og konsistens. Den serveres i små boller og han presiserer at dette «stoffet» virkelig er næringsrikt. Det smaker godt. Det virker som om alt er under kontroll, og vi blir gitt kjærlig omsorg».

*

I ettertid har jeg spurt en av mine åndelige veiledere i Sirius Alliancen (del av romflåten) om dette er en evakuering p.g.a. av ytterligere frekvensøkninger og så store endringer på jorden at alle må bort en stund. Svaret er sparsomt, men det sies at det varer ca. 70 timer og at tidspunktet er anslått til mellom 2018-> . )*

Det antydes at vi samles på store lysskip og oppsamlingsplaneter litt ut i fra hvem vi er. Vi får høynet frekvensene der, slik at vi kommer i resonans med jorden.

Vet du noe? Svar gjerne.(mailen post@gaiaharmoni.no eller toveg.gulliksenATgmail.com der AT=@    )

Tove G.            


)*  kommentar rune- det er gitt mange slike forberedelses-visjoner/"filmer" gjennom de siste 20-30 år, og "de" sier det sees at dette tidvis er "nær" -men de kan ikke "se" NÅR det evt manifesteres eller utløses på vårt dimensjonsplan / les vår "verden". Dette jf. bl a de  advarslene om komet / asteroide nedfall i havet (link) som Amaury Rivera ble vist i -88 da han sammen med den gruppe mennesker ble tatt opp i et fartøy på Puerto Rico.

Og dette var meget kritisk på begynnelsen av 80tallet, da de også som forberedelse/ test av evakuering av deler av jordbefolkningen, gjorde et stort teleporterings-eksperiment på husdyr i England i - 77. Se bok fra / om det - og dette er IKKE science fiction!

 


 

-  og vi tar en nærmere kikk ned  i Toves galaktiske reisehåndveske senere. Hun har masser av opplevelser som andre "starseeds" nok vil nikke gjenkjennende til!!!! (rune kommentar)


fra tidsskriftet GaiaNytt for foreningen GaiaHarmoni, Hamar-link klikk

og her et av numerene som omtaler bl a Toves opplevelser

lydfil nr1 der Tove forteller om sitt metafysiske liv med sansning på andre dimensjoner | nr2 lydfil

 


 

 

dersom skjermingsfeltet "skrues av" - ville "alle" kunne se slike fartøyer over div plasser på jorden, Ser man på NASAs delvis frigitte bilder fra bl a romfergen i forb.m usettelse av av sonder og div satelitter (the Thettle) inkl de tatt i ultraviolette spektrum, sees en masse slike skip - og som faktisk er LANGT STØRRE enn dette!!!

tilbake om personlige opplevelser

hovedsiden