Tidløs melding mottatt av Tore Alfstad

- som har omfattende minner om tiden før han kom til jorden - som han har omskrevet i boken sin EN ALTERNATIV KOSMOLOGI (link som åpnes i egen side)

Rapport fra ”drøm/astral-tids-reise” om reise til fremtidens Oslo om morgenen 21/10-2010.

Min ”drøm/astral-tids-reise” begynte med at jeg var i Oslo og skulle fra et sted til et annet.


Etter hvert forandret byen karakter og jeg kjente ikke igjen selv kjente
steder. Jeg husker jeg var på Lambertseter men stedet var så forandret at
bare enkelte steder var gjenkjennelig. Stedet var mye mer utbygget med
moderne glasshus over alt. Noen hadde avrundete former og fasadene kunne
være i fargetoner mellom brunt og sort. Det var mange vinduer i bygningene.
Det virket som om bygningene var satt opp i en mer kaotisk form uten å ta
hensyn til transport. Det var ingen biler, busser eller trikker og se.
Veiene var mer som avbrutte gangveier som gikk på en kaotisk måte mellom
bygningene. Jeg skulle fra Lambertseter til Grünerløkka og jeg klarte på et
vis å ta meg ned til Oslo sentrum. Jeg tror det var med en form for T bane
som var det eneste kjente transportmiddel som jeg kunne oppdrive. Den endte
imidlertid ved Oslo S og gikk ikke videre. Oslo S i den forstand vi kjenner
i dag var borte og det var ingen biler trikker eller tog. T banen kan ha
vært en museumsbane.

 

 På dette tidspunktet i ”drøm/astral-tids-reisen” var jeg enda ikke
bevisst at jeg var i fremtiden. Jeg begynte derfor å spasere mot
Grünerløkka. Det eksisterte ikke lenger bilveier og trikketraseer som en
kunne gå langs, bare smale gangveier i et system som var kaotisk oppbygget.
I sentrum var det murbygninger og glassbygninger. Her var fargeutvalget
større og det forekom glassbygninger i blå, grønne og røde fargenyanser.
Jeg kunne nesten ikke se mennesker ute mellom bygningene i sentrum, bare
noen få langs gangveiene. Dette var for det meste unge kvinner mellom 25 og
35 år. De var lyse i huden og flere hadde langt lyst hår som hang rett ned.
Det var også noen med brunt hår. Jeg kan huske at jeg ikke så en pakistaner
eller lignende. Alle jeg så hadde nordisk utseende. Av de jeg så var det
bare et par menn og de hadde brunt eller sort hår. Alle var kledd i andre
typer klær enn i dag. En kan si at de hadde mer fancy klær av den typen en
kan se på noen moteoppvisninger.

Når jeg nærmet meg Akerselva så var
landskapet helt forandret. Ved nybrua (ved legevakten) var det et
vannkraftverk og Akerselva var mye større og bredere enn i dag. Fra
Akerselva gikk det kanaler mellom bygningene slik det gjør i dagens Venezia
opp i mot Grünerløkka, og for å komme inn i Grünerløkka området måtte en gå
langs disse kanalene. Den delen av Grünerløkka som lå nærmes nybrua besto
av mur eller steinhus som lå i rekker på hver side av kanalene. Jeg gikk
opp i Grünerløkka området og stod på en liten plass foran en av bygningene.
Her ble jeg bevisst at jeg befant meg i fremtiden. Jeg tok kontakt med en
jente jeg støtte på og fikk en del info. Det vist seg at nesten all
transport foregikk via teleportasjons apparater som var plassert inne i
bygningene. Det eksisterte også transport i form av fartøyer (flygende
tallerkener eller beamship). Grunnen til at jeg ikke så mange mennesker ute
var at hoved trafikken foregikk via teleportering og derfor var usynlig når
du var ute. Fartøyene ble brukt til rekreasjonsformål etter som jeg
forstod. Jeg så ingen fly eller beamship når jeg gikk ute. Hun lærte meg
hvordan jeg skulle få transport, så gikk hun videre.

Det hele var enkelt.
Jeg skulle bare tenke på at jeg trengte transport konsentrert nok. Jeg
gjorde dette og straks kom det et fartøy ca 2 meter i diameter flygende å
landet på plassen rett foran meg. Her forandret fartøyet form til en
kjegle, og jeg kunne gå inn i kjeglen. Hvis jeg visste identiteten til et
spesielt teleportasjonsapparat, kunne jeg nå tenke på dette og jeg ville
straks teleportere til dit hvoretter kjeglen ville bli dematerialisert og
jeg ville befinne meg på destinasjonen. Siden jeg ikke visste om noen
spesifikke identiteter til teleporterings apparater, forandret kjeglen form
til fartøy igjen med meg inne i og jeg tok av. Når jeg var inne i fartøyet
så kunne jeg ikke se det, å det var som å sitte i tomme luften. Fartøyet
gikk dit jeg tenkte at det skulle fly. Jeg gikk opp til en høyde på ca 1000
Meter og jeg kunne se hele byen under meg. Den var atskillig større enn
dagens Oslo. Jeg gikk ned til lavere høyde og fløy rundt og studerte
arkitekturen fra mellom 20 og 200 meters høyde. Jeg fikk så en tanke om at
jeg ville snakke med noen vitenskapsfolk angående den historiske
utviklingen og tenkte derfor til fartøyet at det skulle fly til
universitetet.

Fartøyet fløy da automatisk til et universitet og landet
foran dette. Deretter ble jeg automatisk teleportert til et rom i
universitetet hvor det var noen forskere. Jeg tror fartøyet automatisk ble
dematerialisert når jeg ikke trengte det lenger. Jeg begynte å snakke med
disse forskerne og de kunne faktisk finne ut hvem jeg var med en computer
når jeg ba dem søke på min identitet. Det viste seg at jeg var kjent i
fremtiden fordi jeg hadde gjort noe som hadde hatt betydning for hvordan
fremtiden hadde utviklet seg, dette kan ha vært en ide jeg kom med som
hadde betydning for utviklingen av teleporteringsteknikken de brukte. Når
vi skannet fram over hadde jeg sporløst forsvunnet ved et tidspunkt og
ingen hadde vist hvor jeg ble av. På det tidspunktet hadde jeg hatt mitt
eget antigravitasjons fartøy. Det viste seg at jeg hadde funnet ut hvordan
en kunne reise i tiden og at jeg hadde reist inn i fremtiden til den tiden
jeg befant meg nå fra det tidspunktet jeg forsvant og at mitt opprinnelige
fartøy fra forttiden var parkert i nærheten av Lambertseter muligens i
nærheten av Nr 5. Grunnen til at jeg hadde forsvunnet var altså at jeg
hadde reist inn i fremtiden. I begynnelsen av ”drøm/astral-tids-reisen” hadde

jeg ikke husket dette fartøyet, men jeg gjorde det nå. Jeg våknet når jeg skulle få greie
på hvilke år jeg befant meg i.
 

Etter å ha tenkt har jeg kommet til at ”drøm/astral-tids-reisen” omhandlet en

tidsperiode som må ha vært flere hundre år inn i fremtiden, muligens mer enn 1000 år. Jeg
fikk en tanke om at Erranerne har hatt en finger med i spillet i
forbindelse med at jeg i hele tatt fikk denne ”drøm/astral-tids-reise”. Vannkraftverket ved
nybrua kan ha vært en fortidslevning fra en tidligere tidsperiode, som de
har valgt å beholde som historisk minne. Dette fordi deres fartøyer brukte
fri energi. Det må ha skjedd noe i fremtiden sett fra 2010 som har gjort at
pakistanerne med flere har forsvunnet. Fikk tanker om at noe av grunnen er
innvandring fra planeten Erra til Norge en gang i fremtiden sett fra 2010.
Dette er en fysisk innvandring hvor Erranerne kommer med fartøyer og
bosetter seg her. Dette vil gjøre at sivilisasjonstypen i Norge endres
veldig fort både teknologisk og åndelig i retning av dagens Erranske
sivilisasjon. Dette kan igjen føre til at flere etniske grupper velger å
forlate landet en gang i fremtiden på religiøst og kulturelt grunnlag da
kulturforskjellene blir for store. Det kan også ha skjedd noe i fremtiden
som gjør at Norges befolkning må fornyes og at flere av innvandrerne i
denne tidsperioden er etniske Erranere. Tankene fra Erranerne går
imidlertid ut på Pakistanerne med flere forsvinner som en følge av for
store kulturforskjeller.

 

Ps- senere i denne opplevelsen kunne tore (ref fra tore på telefon nå) fra

denne fremtids-reisen, spore seg selv tilbake- det var mens han var med forskerne

ved universitetet – og han mener de fant ut dette var ca 9 generasjoner tilbake

– eller fram fra nåtiden. Dvs kanskje ca tusen  år fram i tiden, eller mellom syvhundre og tusen år.

Dette også fordi fremtidens generasjoner vil leve lengre pr inkarnasjon på det tidspunkt.

 

 


 

Melding nr 3-ZK

TEMA: Jordens Fremtids-Scenario

Alnik Z K (Ashthar Command)

Som kjent er deres planet Jorden nå inne i en forvandlings prosess.
Denne prosessen startet for lenge siden(hovedimpulsen for ca 100år siden -se bilde under-rø) men ble merkbar på deres fysiske plan i midten av 80 tallet.

 Transformasjonsprosessen har hatt mere
dramatiske følger på andre av jordens dimensjonsplan enn deres fysiske
foreløpig. Nederst i det område dere kaller astralplanet, befant det seg
før 1991 flere dimensjonsplan som var bebodd av sterke negative vesener og
krefter. Det var fra disse plan mye av det negative handlingsmønster som
finnes i deres verden ble inspirert fra. Dette negative mønster kan blant
annet iakttas i voldelige TV og kino filmer som det vises mange av i deres
verden. De plan som det her var snakk om blir ofte kalt helvete av flere av
deres religioner. Det er blitt bestemt fra høyeste hold i vår galakse
(Melkeveien - se bilde over) å iverksette et renselses/oppryddings program for å heve kvaliteten i galaksen. Som en følge av dette tillates det ikke lengre at
naturplan av "helvetstypen" eksisterer innenfor melkeveiens aura.

Siden deres planet Jorden har hatt
slike naturplan ble det bestemt at hele planetens dimensjonssystem skulle
heves i frekvens slik at de tidligere omtalte dimensjonsplan ville komme
utenfor deres planets dimensjonssystem å gå i oppløsning som en følge av
dette. Denne prosessen startet i begynnelsen av 90 tallet og vil bli
avsluttet om noen få år regnet med deres tidsregning. (Men det er fortsatt lommer av destruktivt mørke som henger igjen rundt om på planeten - husk at selv om dette i jordens egen tidsdimensjon, vårt makro/modervesen - nærmest er en momentan opprensing, så tar dette "tid"/år-tiår -  i vår/jordmenneskets oppfattelse/tidsdimensjon.... - /rø-kommentar)

80 % av disse
negative naturplan er PR i dag fjernet fra deres planet. De vesener som
levde i disse naturplan er blitt evakuert til på forhånd forberedte
utdanningsplaneter i Andromedagalaksen. Denne prosessen har pågått
parallelt på alle planeter som har hatt slike negative naturplan og som
befinner seg innenfor melkeveigalaksens aura. Denne prosessen er igangsatt
av den bevissthet som bebor den livsform som dere kaller en galakse. Det er
meningen at vår galakse skal heve sin bevissthet som vesen. En virkning av
den nye galaksebevissthet er at alle deler av galaksen får tettere
tilknytning til hverandre. For deres verden betyr det at dere vil få en
åpen tilknytning til andre verdener.

 bildet her og de tre lenger ned er  innsatt som et minne om kunstneren - skaperen bak dem - Ole Kjell Øksnevad.

Dere har derfor fått underbevisst og
delvis bevisst undervisning om de andre intelligente livsformer som bebor
vår galakse. Vi vet det er sterk motstand i deres verden blant de som
ønsker å kontrollere andre mot at deres verden skal integreres i et større
galaktisk fellesskap. De kan imidlertid ikke hindre dette da det er større
prosesser som medfører at deres verden vil integreres i et galaktisk
fellesskap uansett. De individer som er så ego og kontrollfiksert at de
ikke kan klare å leve i en høyere sivilisasjon, vil bli evakuert til
laverestående kloder i andre galakser som ligger på et gjennomsnittlig
lavere nivå enn vår galakse. Dette er beskrevet av blant annet Johan Atle
Lein, som i sine foredrag berører temaet. Til nå har vi primært evakuert
personer etter at de har død fysisk. Nye personer som nå primært inkarnerer på deres planet har gjennomsnittlig en høyere kosmisk bevissthet enn personer som diskarnerer fra planeten. På denne måten blir planeten overtatt gradvis av individer med anlegg til å skape en høyere sivilisasjon i deres verden.

  tidligere sivilisasjoner hadde perioder med kosmisk guiding og del-kosmisk-bevisste ledere, men da kloden enda ikke har vært permanent kosmisk "klar" - så har disse tidligere høykulturer forsvunnet etter en viss tid - og igjen avløst av mørke/uvitenhets-perioder, og vi er nå helt i avslutningen av en slik mørkeperiode. (rø-komm.)

De individer som blir sendt til utdanningsplaneter i
Andromeda galaksen vil ikke lide noen overlast, men de vil møte omgivelser
og situasjoner som på sikt vil utvikle dem vekk fra ego og
kontrollmentalitet, slik at de kan integreres i en høyere sivilisasjon
senere. De som nekter plent å være med på dette, vil på sikt utvikles
allikevel da det er en naturlov som sier at en sjels evolusjon alltid er
oppadstigende. De forestillinger som finnes i deres verden om at en sjel
kan bli bundet i en bestemt tilstand til evig tid er derfor direkte feil.
Det samme gjelder forestillingen om at en sjel kan oppløses eller
tilintetgjøres. En sjel kan ikke tilintetgjøres fordi en sjel er en
fragmentarisk del av det vesen dere kaller den høyeste gud, og dette vesen
står over alle kjente naturlover. Ved et gitt tidspunkt vil de vesener som
framdeles ønsker makt og kontroll over andre, og blir beruset av dette, bli
evakuert vekk fra deres verden allerede mens de fortsatt er inkarnert. For
andre vil det se ut som om de bare forsvinner i løse luften. Vi romfolket
vil om ikke så lenge gi oss direkte til kjenne i deres verden. Vi vil komme
i flere former. Noen former er lik deres form, og noen er det slett ikke.
Vi regner med at vi vil bli mere akseptert blant barn enn voksne. Det kan
derfor hende at vi tar åpen kontakt med barn, ungdom og personer som
aksepterer vår eksistens først på en slik måte at vi er avskjermet for
resten av befolkningen i en overgangsperiode.

Deres planet går nå inn i
siste fase av tilvennings programmet. Dette medfører at deres planets
bevissthet blir helt vekket. Dette blant flere andre forhold kan medføre at
planeten vil rense seg selv igjennom hendelser dere kaller
naturkatastrofer. Hvor omfattende denne prosessen blir har heller ikke vi
oversikt over. Det kan forekomme evakueringer av folk til romstasjoner i
nærheten av deres planet på andre dimensjonsplan.
Deres myndigheter vil normalt ikke merke slike evakueringer da de tror at
personene det gjelder er omkommet i nevnte naturkatastrofe. Hvis for
eksempel en flodbølge truer med å knuse et område, kan vi evakuere
befolkningen ved hjelp av masseteleportering for eksempel 1 sekund før
bølgen rammer. Hvorvidt vi evakuerer eller ikke ved naturkatastrofer, og
eventuelt hvem og hvor mange bestemmes individuelt for hver naturkatastrofe
av flere forhold.

Til slutt vil vi gjenta at dere nå må forberede dere til
at vi tar åpen kontakt med dere og at dere må undervise deres medmennesker
om oss på en slik måte at de ikke blir redde for at vi skal gjøre dem noe
vondt, samt påminne dem om fordelene ved å være tilknyttet en galaktisk
sivilisasjon. Vi regner med at det blir en omfattende debatt om våre
sivilisasjoner når eksistensen av disse blir åpent kjent i deres verden.
Blant annet regner vi med at dere vil debattere hvorvidt deres kulturer
vil ødelegges som en følge av innflytelse fra våre kulturer. Vi er ikke ute
etter å underlegge oss deres planet eller å diktere alt hva dere skal
gjøre. Det vi håper på er en fri utveksling av tanker, ideer, kunst, musikk
og andre ting mellom deres sivilisasjoner og våre sivilisasjoner. Deres
sivilisasjon vil nødvendigvis bli endret som en følge av denne kontakten.
Deres nåværende sivilisasjoner endres nå raskt uansett som en følge av
virkningene disse har på deres planet. Virkningen på deres sivilisasjoner
som en følge av kontakt med våre sivilisasjoner vil derfor bli annerledes
nå enn den ville blitt for 20 år siden. Vi mener derfor at fra nå og
fremover vil ikke en slik kontakt vesentlig forstyrre sivilisasjonene på
deres planet fordi disse sivilisasjonene allikevel må omstille seg som en
følge av reaksjoner som deres planet vil få som en følge av forurensninger
med mer. På grunn av disse forhold ser vi at deres sivilisasjoner ikke vil
kunne beholde sin nåværende form særlig lenge uansett. Vi vil derfor gjerne
være med dere på en slik måte at omstillingene dere er nødt til å
gjennomføre går lettere.
----------------------------------------------------------------------

kanalisering mottatt av Tore Alfstad    (mail er torealfALFAKØLLonlinePUNKTUMno )

 

| link: en fysisk kontakt til planeten KORENDOR - etter innledende radiokontakt | hovedsiden