om tidsreiser i rita eides nye bok 

av tore alfstad i nov. 2003

"Har lest hele boka og deler av den var meget bra med hensyn til å beskrive
romfolkets sivilisasjoner og hvordan de tenker og ser på seg selv. Boka tar
for det meste for seg en avansert kosmisk rase som gjør utstrakt bruk av
tidsreiser i kombinasjon av dimensjonsreiser. Deler av boka går lengre enn
boka
"en alternativ kosmologi" ved å beskrive mekanismene som oppstår i
forbindelse med tidsreiser i forhold til engonisk (vårt) dimensjonsnivå. 

En tids reisende vil ved en reise fram eller tilbake i tiden alltid beholde det
engoniske dimensjonsnivå som han hadde da reisen startet. Siden galaksen
utvikler seg fra et lavere evoulusjonsnivå mot et høyere, vil de engoniske
dimensjonsfrekvensene hele tiden stige etter som en går frem i tiden. Dette
kan defineres i en bestemt formel som angir et bestemt forhold mellom en
tidsperiode og en engonisk dimensjonsfrekvens. Hvis vi foretar en tidsreise
ca 1000 år bakover i tiden, vil de ikke kunne se oss fysisk fordi vi tar
med oss den engoniske dimensjonfrekvensen for det fysike plan i år 2003 som
i år 1003 vil ligge på det høyere eteriske plan i forhold til den
grunnfrekvensen det fysiske plan hadde da. Dette forhold forklarer
Erranernes parsekund som egentlig er en forskjell i engonisk dimensjonnivå.


Det beskrives at når en romflåte går inn i hyperrommet vil alle disse
frekvensene bli synlige for hverandre da tidsdimesjonen opphører å
atskille. De forskjellige romskipene har derfor spesielle lyssignaler som
signaliserer hvilket engoniske dimensjonsnivå de var på før de entret
hyperrommet og dermed også hvilken tidsperiode de opprinnelig hører hjemme
i. Denne rasen kan også ferdes langs energilinjene mellom stjernene slik
Koldas rasen kan samt Shanni sine romfolk. Under en romferd inne i en
energilinje kan en se romskip som hører hjemme i en annen tid hvis de er på
samme sted i henhold til bestemte regler. Boka inneholder en detaljert
beskrivelsen av Zeta Reticuli rasens klonings laboratorier og deres gjøren
og laden i forbindelse med dette. Beskrivelsen av romfolkets baser og
romstasjoner er meget detaljerte,  men så sier jo også Rita at hun har fått
viten om dette direkte fra romfolk via telepati. 

Boka tar også for seg
framtidige hendelser og antyder at en kjengefysisk ladning (sannsynelig
plassert av terrorister) vil ødelegge Israel i år 2006. Boka tar også for
seg et asteroidenedslag i sydeuropa i år 2011 (das rote meteor) men at
dette kan forhindres ved at menneskeheyten tar en annen kurs. Det blir også
antydet muligheten for en invasjon fra verdensrommet i år 2012, men at også
dette kan stoppes ved at menneskeheten lærer å fokusere på kjærlighet
isteden for frykt. Filosofien til den kosmiske rasen som blir beskrevet
mest kan ligne veldig på Erranernes filosofi med hensyn til den Erranske
oppfatningen av livet etter døden samt deres syn på universet ("skapelsen").


Den rasen som har inspirert Rita Eide til å skrive boka tilhører den
galaktiske føderasjon (noe hun også skriver om i boka). Romfolkene fra
denne rasen ser ut som oss, er telepatiske, kan teleportere og kan forandre
sin fysiske form, samt skape ting direkte med tankens kraft. De er veldig
opptatt med å utforske sitt indre univers og er engasjert i dype filosofiske
betrakninger om sin egen eksistens samt gruppesjelsaspekter."


hovedsiden