Readyness message via Tore A fra november 06

mail fra tore:

"Da jeg kjørte hjem fra Dal idag, fikk jeg en telepatisk readyness melding
fra romfolket:

En readyness melding er en melding til blant
annet landsatte og inkarnete romfolk om å gjøre seg klar for at romfolket
eller andre høyere vesener har til hensikt å gjøre en større inngripen i
relativt nær framtid. Hva dette er vet jeg ikke enda men det kan være alt
fra en offentlig radiomelding til full evakuering. 

Etter som jeg har skjønt skal det holdes et større intergalaktisk møte
mellom forskjellige føderasjoner om Jorden. En del romfolk har innsett at
den nåværende sivilisasjonen på jorden aldri kan bringes sammen til en
enhetlig sivilisasjon som de senere kan kontakte. Det må med andre ord bli
foretatt et sivilisasjonsskifte før Jorden kan tas opp i en eller flere
galaktiske føderasjoner. I følge en større galaktisk plan er tiden knapp og
en kan ikke vente på at den nåværende sivilisasjonen på Jorden utvikler seg
til en enhetlig sivilisasjon. I følge utregninger fra en av romfolkets
komputere vil dette ta mellom 3000 til 5000 år med en ganske stor
sansynlighet for at sivilisasjonen selvdestruerer før dette skjer. 

Dette kan skje på grunn av en krig eller fordi sivilisasjonen gjør planeten
ubebolig på grunn av forurensing etc. I følge sansynlighetsberegningen er
det det siste som er mest sansynlig nå. Beregningene viser at økosystemet
vil kollapse om ca 500 år med den nåværende sivilisasjon, og etter dette
vil det måtte gå flere tusen år før planeten er såpass restituert at det
kan bo mennesker her igjen. Det er en galaktisk hensikt med den nåværende
sivilisasjonen på Jorden og det er at deler av den skal spres ut i galaksen
og til andre galakser. Det kan derfor være at et transition program startes
opp nå for å aktivt avvikle den nåværende sivilisasjonen og påbegynne den
neste sivilisasjonen på Jorden hvor energien blandt annet skal være helt
ren hentet igjennom ITM prosesser. Dette kan bety svære omveltninger i
humpnap på kort tid, i relativt nær fremtid (innen neste 5 års periode).

Tore i nov06

 

bildet bak av den danske kunstneren peter fich