Hjem   ufokontakter  english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag
innhold: se under

klikk på txt'en for snarvei under

Rolf's hjørne   * Rolf S. Sandnes,  N-2223, Norge

Rolf Sandnes forteller litt om sitt tempel bygget etter prinsipper fra hellig geometri Konferansen The Awakening Råholt 30/1-2010  her i MP3 men lyden er dårlig - litt bedre etterhvert- demp noe på lyden

Stjernemennesker - Solens Børn -. Af Tia'ra Solera.

*Religiøsitet eller åndelighet
*inspirasjon
 

 

her over er ROLF

spes.meditasjonstempel som Rolf bygde rundt 2010 på Galterud se bilder større nederst og dette virker altså MYE større innvending enn utvendig!!!!

se


bildet lagd av

jonathan bowser

 

her noen artikler og tanker som er forfattet av

Rolf S. Sandnes (ingeniør og amatør-astrolog -

født i 1938) tlf 90577939

mail til rolf er

ab.rolf at gmail.com


Religiøsitet eller åndelighet

Personlig skiller jeg klart mellom religiøsitet og åndelighet. Religion er latinsk og betyr noe sådant som "ærefrykt for gud" (eller gudene). For meg er det religion når autoritetspersoner påvirker oss med en vedtatt tro, og vi, uten særlige motforestillinger, godtar det vi blir fortalt.

Som barn blev jeg selv overlatt et ferdig "sannhetsbilde", et puslespill lagt av andre. Hjem, søndagsskole, skole, menigheter osv., gjorde etter hvert små justeringer, flyttet på noen små brikker, men hovedbildet blev det samme. Åndelighet er det for meg når vi sammenholder det vi hører/leser med hva vi vet inne i oss, på våre høyere, åndelige nivåer.

En religiøs person overlater ansvaret for sitt sannhetsbilde til andre. En åndelig person tar selv ansvaret for utviklingen av "sine sannheter". Religioner er faktisk ofte lite åndelige. Og, det er ikke bare tradisjonelle religioners påvirkning jeg tenker på. Svært meget av det vi lærte generelt, blev galt, fordi utgangspunktet var feilaktig. Både foreldre og lærere var nesten som guder for oss den gang, og vi kunne da ikke finne på å trekke deres lærdom i tvil.

For meg var det ganske dramatisk og smertefullt da mitt "virkelighetsbilde" gikk i stykker. Puslespillet fikk noen kraftige slag. Til å begynne med restaurerte jeg bildet etter beste evne.

Til slutt gav jeg opp, og bitene blev liggende mer eller mindre i en haug. Det tok flere år å få lagt dem til et forståelig bilde igjen. Men noen av brikkene var varig ubrukelige og en del nye kom til.

Både barnelærdommen, påvirkning fra skoler, universiteter, teosofi, antroposofi, og hva det er alt sammen, må vi være villige til å la fare. Meget av det vi kaller vitenskap er kvasivitenskap. Akademisk bakgrunn kan noen ganger være en hindring.

Mye av det kanaliserte fra mestere og høyere nivåer er beheftet med feil fordi kanalene ikke har vært helt tomme. I kanalene kan ha vært rester av lærdom gitt av andre. I såkalte kristelige møter har jeg trolig hørt så mange som 300 "budskap fra Herren". I ettertid kan jeg konstatere at ingen av disse inneholdt noe nytt, for både kanalen og menigheten hadde kunnskap om bibelens ord, og det blev nøye kontrollert at det ikke slapp gjennom noe som avvek fra skriften.

Ikke alle som meddeler seg fra den åndelige verden har høyere åndelig kunnskap eller er høyere utviklede sjeler enn vi selv er. Vi må ikke ha overdreven respekt for alt som kommer "ovenfra". Bibelens ulike bøker var i utgangspunktet ikke fullkomne, og religiøse personer har senere endret på en del. Les bibelen som andre bøker ; føl om innholdet er riktig for deg. Vi må være villige til å la alt dette menneskeskapte fare! Og, vi må være villige til å ta ansvar for våre egne sannheter.

Vi eksisterer samtidig på flere bevissthetsnivåer. På de lavere og fysiske, på de psykiske og på de åndelige, helt til de høyeste, guddommelige bevissthetsnivåer. Fra våre egne høyere nivåer har vi tilgang til all for oss relevant kunnskap og visdom. Det er viktig å åpne opp for impulsene fra de høyere nivåene, slik at vi kan ha korrektiver til alt vi hører eller leser. Når jeg hører eller leser noe nytt, konsulterer jeg mine egne sannhetskilder og kjenner etter om det jeg hører er riktig for meg. Det hender ofte at jeg ikke tar stilling til sannhetsgehalten, men lar de nye brikkene ligge til de evt. passer inn i puslespillet mitt. Ingen andre mennesker får ta ansvaret for mitt sannhetsbilde, men det hender ofte at de bidrar med nye brikker.

Det finnes selvsagt en sannhet som er over alt og alle. Som bare Gud kjenner. Vi har tilgang til bare fragmenter av denne. Mitt sannhetsbilde er ikke statisk. Det er under utvikling. Det jeg skriver her er sannhet for meg idag. Det er ikke sikkert det er helt det samme om ett år.

Det dukker stadig nye biter frem. Ettersom vi tilegner oss kunnskaper om og fra den åndelige verden, blir vi lett lærere for andre som ennu ikke har samme kunnskap. Det viktigste for oss er ikke å tilføre dem av våre kunnskaper, men hjelpe dem til å opprette kontakt med deres egne indre kilder. I motsatt fall påvirker vi dem religiøst, slik at de tror på det vi sier, uten mulighet for vurdering.

En lærer burde si : Ikke tro på det jeg sier, men kjenn etter om det kan være riktig for deg. Stille stunder hvor vi lykkes i å stanse sinnets aktiviteter, slik som tankekverna og følelsesstormen i vårt indre, øker kontakten med våre høyere bevissthetsnivåer. Vi trenger ikke å pumpe vannet opp fra brønnen, men bare fjerne det som sitter i røret, det som hindrer den åndelige strømmen i å nå oss.

Fra Guds hjerte, eller fra høyeste nivå av bevissthet, utgår hele tiden en vidunderlig strøm av kjærlighet, visdom og kraft. Bare de hindringene som finnes i de mellomliggende nivåene hindrer oss i å oppleve den i våre liv.

Det finnes mange metoder til å stilne sinnets aktivitet, bl. a. flere slags meditasjon. Etterhvert som evnen til kontakt med høyere nivåer bedres, opplever mange at det kommer tanker, ord, setninger, budskaper. Vi tviler til å begynne med på at disse er ekte, og tenker vel at vi har produsert dem i våre egne tanker. Du trenger ikke å ta stilling til ektheten med en gang.

Fortsett å ta imot, evt. skriv ned, uten å vurdere innholdet. Du kan ta stilling til ektheten senere. Ettersom du øver deg, blir du sikrere, men tro ikke på alt som kommer. Din egen kanal kan også inneholde urenheter. Det er ikke sikkert du har avviklet barnelærdom, akademisk kunnskap osv.

Kanskje heller ikke din egen følelse av mindreverdighet. Det som kommer må passere både mentalfeltet og følelsesfeltet innen det kommer fram til dagsbevisstheten. Det er forholdsvis få forunt å kanalisere fra mestere på høyere nivåer. De fleste som tar imot fra høyere bevissthetsnivåer, tar ned fra sine egne høyere nivåer. Viktig er det i alle fall å vurdere det som kommer ; kjenne etter om det er riktig for oss. Om det kan kan utgjøre en ny brikke til vårt sannhets puslespill, er det fint.

06.08.03

Rolf S. Sandnes


 

Her er litt inspirasjon:

Hva du er i forhold til Gud og Guds kraft :
Du er en fullverdig del av guddommen. Selve Gudskraften er din. Du er arving til all Guds eiendom, og du trenger ikke å vente med å ta ut av arven din. Faren til den tapte sønnen sa : Alt mitt er ditt. Jesus viste en del av hva et barn av Gud disponerer av arv, i form av evner og krefter, og sa han : Dere skal gjøre mer enn det dere har sett meg gjøre.
 
Du må identifisere deg med Gudskraften ; så vil den gjøre verket. Det er ikke dine energier, om du betrakter deg som bare et fysisk menneske. Gudskraften virker gjennom deg. Du er kanalen. Vær da frimodig og anvend kraften ! Din eneste begrensing er din tro eller mangel på tro. Begynn å øve deg i å tro ! Anvend Gudskraften til mindre prosjekter til å begynne med. Når du ser at den virker gjennom deg, kan du utvide repertoaret og befale, og det du befaler, vil skje.
 
Gudskraften er ikke ute etter å teste deg. Du skal ikke opp til eksamen. Den ber deg ikke om å leve et spesielt hellig liv, sjøl om det alltid er en fordel. "Gud lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige".
Gud skiller ikke mellom snille eller slemme barn. Arven er din, uansett.
Vi har hørt eller lest at mennesker har sagt : Gjør du slik eller sånn, er du ikke lenger mitt barn. Sjøl ikke i vårt jordiske samfunn er det lett å fraskrive seg farskap eller gjøre barn arveløse fordi de ikke er vellykte.
Du er et ektefødt barn av Gud som er opphavet til alt. Alt det som tilhører Gud er også ditt.
 
Når du blir bevisst om ditt barneforhold til Gud, tror jeg likevel du vil forsøke å leve slik du tror han ønsker. Men, det er opp til deg å forsyne deg av rettene på bordet.
Du må sjøl ta ut av arven din.
En liknelse : Da Harald var kronprins, gikk han til kong Olav og ba om en ny bil.
Kongen svarte : Som jeg har sagt til deg tidligere, har jeg satt av 500.000 kroner på kontoen din, slik at når du ønsker deg noe, kan du kjøpe det, og belaste kontoen.
Jeg har den avtalen med banken at når saldoen på kontoen synker, skal banken ordne med etterfylling fra min konto. Kronprinsen var ung og usikker, og få dager senere kom han til sin far og ba igjen om en bil. Sjølsagt gjorde han ikke det, men vi oppfører oss ofte slik overfor Guds løfter til oss.
 
Identifiser deg med Gud og Guds kraft ! Du er en del av Gud, som en celle i en kropp. Du opprettholdes av energistrømmen som utgår fra Gud. Uten deg ville ikke Gud være hel. Gudskraften kan du bruke til å dekke dine behov, eller du kan bruke den til beste for dine omgivelser.
 
Du er fullkommen slik du er. Vi må si at et barn er fullkomment, sjøl om det ikke er et voksent menneske. Vi kan ikke si at et barn i niende klasse er mer verd enn et som bare går i første. Førsteklassingen er i rute, og er fullkommen på det stadiet han er. Foreldrene er ikke mer glad i en tenåring enn en sjuåring. Det betyr ikke at førsteklassingen ikke streber etter å bli eldre og erfaren.
 
Begynn å takke for at du er et Guds barn, at du er en del av Gud, at du er guddommelig. At du er en evig og uløselig del av Gud. Takk for at ingen ting kan skille deg fra Gud og Gudskraften ! Han er i deg, som du også er i ham. Gud og du er ett.
Fordi han er i deg, er han alle steder nærværende og ingen steder fraværende.
Salmisten sier : Hvor skal jeg fly fra ditt åsyn ? "Farer jeg opp til Himmelen, da er du der. Farer jeg ned til dødsriket, se da er du der", osv.
 
Takk for den evige og levende strømmen av kraft visdom og kjærlighet som hele tiden går ut fra Guds hjerte ! Dette er det levende vannet.
Takk for arven du har tilgjengelig ! Vær frimodig ! Takk for at du er Jesu medarving, at du har arvet akkurat like mye som ham !