MER OM INTERSTELLAR KOMMUNIKASJON
   
Vi vil fortelle dere mer om begrepet "interstellar
   kommunikasjon", som er mer enn romfartøyer på tokt i verdensrommet,
   og UFO'er som fra tid til annen kan observeres. Vi vil ikke se på den
   tekniske siden ved denne kommunikasjonen, men se på den i en bredere
   sammenheng som kan ha appell til større grupper mennesker enn bare dem
   som er spesielt interessert i teknikk.(om galaktisk teknikk - se senere i
   boken her.) Vår base her ved Store Hund er et mye besøkt sted, fordi vi
   fungerer som en energimessig døråpning mellom vårt solsystem og andre
   systemer. Her kan man tilpasse seg energiene andre steder, før man
   fortsetter. Til oss kommer også grupper vi samarbeider med. Vi skulle
   gjerne vist dere vårt arbeidsmiljø, men skal forsøke å forklare
   hvordan det ser ut slik at dere får et visst innblikk.
   
På basen finnes det store laboratorier og operasjonsrom
   der vi kan følge utviklingen i hele solsystemet via store dataskjermer. Når
   andre grupper besøker oss, er operasjonsrommet det viktigste
   arbeidsrommet. De som kommer, ønsker oppdateringer om det som skjer
   forskjellige steder. Vi kan også se hva som kan skje i
   "fremtiden" (husk at tid ikke eksisterer som hos dere) på
   bakgrunn av situasjonen i øyeblikket. Men p.g.a. menneskets frie vilje og
   humane vekst, kan våre "billeder av fremtiden", være unøyaktige.
   Det bor tusenvis av mennesker på basen, eller moderskipet. De kommer fra
   forskjellige steder og er fullt dedikerte sine oppgaver. Hvis dere hadde
   hatt anledning til å se oss, ville dere kanskje sett at vi også er gamle
   og trette, og mange av oss ønsker å reise Hjem igjen. Vi er jo alle
   sprunget ut av den samme Enheten, og alle skal vi tilbake til Enheten
   igjen. På et tidspunkt vil også vår oppgave være fullført, og vi vil
   være fri til å dra videre til andre dimensjoner der man eksisterer på
   andre frekvenser.
   
Den Intergalaktiske Konfederasjonen har mange
   forgreninger i alle retninger. Hovedoppgaven er å sikre et samarbeid
   mellom planeter og solsystemer, og påse at alt skjer i henhold til de
   universelle lovene. Vi er oss fullt bevisste de universelle lovene, men
   fra tid til annen er det noen som forsøker å bryte lovene, med de
   konsekvenser det kan ha for omliggende planeter. I slike tilfeller har
   federasjonen anledning til å gripe inn. På planeter der vi ikke har
   muligheter til å oppholde oss på grunn av energiene, har vi knyttet
   kontakter med innbyggerne. Vi velger hvem vi ønsker kontakt med, og mange
   av kontaktene, for eksempel på Jorden, er medlemmer av den
   Intergalaktiske Konfederasjonen. All informasjon vi vil gi til dere, må gå
   gjennom fysiske kanaler inntil videre. Det har å gjøre med at menneskene
   selv må finne tilbake til sin opprinnelse gjennom egne anstrengelser og
   erfaringer, før vi kan innlede et åpenlyst samarbeid.
   
Men tiden er knapp, og det vil derfor komme flere og
   flere meldinger om at sivile og regjeringer har vært i kontakt med
   utenomjordiske vesener. Når denne kontakten er etablert og akseptert, vil
   det være mye lettere for alle parter å fortsette utviklingen og
   samarbeidet. Vi vil imidlertid ikke gjøre arbeidet for dere, men vi vil
   at dere skal vite at vi er her og at vi støtter dere. Ansvaret er likevel
   deres når det gjelder å heve den kollektive bevisstheten til et så høyt
   nivå at vektskålen tipper i favør av lyset. Selv om utviklingen går i
   riktig retning, ser vi så gjerne at flere våkner opp i et hurtigere
   tempo. Når vi skal forflytte oss mellom planeter, bruker vi som oftest
   lysskip, som manifesteres der og da. Det er mange fysiske verdener her ute
   også, og det finnes mange forskjellige energier.
   
Man må tilpasse seg energiene på et sted før man kan
   besøke stedet. Dessuten finnes det soner med sterk elektromagnetisk stråling
   utenfor planetene, og en fysisk farkost er et vern mot disse kraftige
   energiene som våre kropper ikke tåler uten videre. Romfartøyer tjener
   altså ikke bare som et fremkomstmiddel, men også som et skjold mot stråling
   og uvante energier. Tilbake til vårt moderskip. Vi har en fast plassering
   utenfor det stjernebilde dere kaller "Store Hund", men ved behov
   kan vi flytte hele skipet, som nærmest er et helt samfunn. Noen av de
   "stjernene" dere ser på himmelen, kan være moderskip eller
   mindre farkoster som er inne i den fysiske dimensjon. Moderskipet kan
   befinne seg i samme posisjon i lange tider, og transport til og fra foregår
   med mindre farkoster. Ombord finnes vitenskapsmenn, forskere, biologer og
   individer med andre profesjoner, men felles for alle er at de arbeider i
   samsvar og samarbeid med sitt åndelige Opphav. Vi skiller ikke mellom
   religion, fysikk og filosofi. Dere er også på vei mot å viske ut
   grensene mellom forskjellige profesjoner.
   
link til neste del
 

noe fra 70tallet som avbrøt tv-sending og sa de hadde et kritisk budskap;

2457457437523474.jpg

Vrillon: the alien voice that became a legend

Forty years ago, a TV broadcast was taken over by what claimed to be an alien intelligence. The mystery has never been solved

If you’re in your late forties or older, and grew up in the part of the country served by what was then the Southern Television (part of the independent TV network), you might well have witnessed a rather intriguing incident four decades ago.

On 26 November 1977, people were doing what they usually do at around 5pm on Saturday in the Seventies. There would have been an afternoon’s sport, either on the terraces or on the telly, and the children would be waiting for the results service to finish while Mum checked the Pools so they could watch the Pink Panther, while the tea was being made in readiness for an evening’s light entertainment on the TV.

Just a normal winter Saturday. Unless you lived in the Southern Television area.

Southern Television was the licence holder for the ITV service covering parts of the South, South-east and South-west of England: the area now covered by Meridian TV. It was headquartered in Southampton and Dover and broadcast across the South from transmitters at Dover, Bluebell Hill and Hannington, among others.

Saturday 26 November, 1977, must have seemed like a normal Saturday. Southern TV’s news anchor Andrew Gardner was relating the day’s headlines, which included the latest happenings from what was then Rhodesia. The day before, there’d been violent clashes between the security forces and the Zimbabwe African National Liberation Army guerrillas, led by a certain Robert Mugabe.

At ten minutes past five, the TV picture wobbled slightly and the sound of Andrew Gardner’s professional delivery was silenced, to be replaced by a distorted voice delivering a quite remarkable message for almost six minutes.

Andrew Gardener was interrupted by a voice that claimed to be an intergalactic alien (YouTube)
 

2457457437523474.jpg

While TV engineers valiantly tried to get to the bottom of the 
interruption, and the visuals on the TV continued as normal, the local 
news round-up followed by a Looney Tunes cartoon, the audio was 
something else entirely. 
         
It purported to be a communication from an individual identifying
 themselves as Vrillon, representing a body called the Ashtar Galactic 
Command. And the message was simple: we humans had to give up our 
warlike ways and embrace a more peaceful existence… before it was too 
late.
  

This is the voice of Vrillon, a representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now in peace and wisdom as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world, and the beings on our worlds around you.

This is in order that you may share in the great awakening, as the planet passes into the New Age of Aquarius. The New Age can be a time of great peace and evolution for your race, but only if your rulers are made aware of the evil forces that can overshadow their judgments.

Be still now and listen, for your chance may not come again. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning New Age to you all.


Dette er stemmen til Vrillon, en representant for Ashtar Galactic Command, som snakker til deg. I mange år har du sett oss som lys i himmelen. Vi snakker med deg nå i fred og visdom, slik vi har gjort med dine brødre og søstre over hele dette, planeten Jorden. Vi kommer til å advare deg om skjebnen til din rase og din verden, slik at du kan formidle til dine medvesener kursen du må ta for å unngå katastrofen som truer din verden, og vesene på våre verdener rundt deg.

Dette for at du kan få del i den store oppvåkningen, når planeten går over i New Age of Aquarius. New Age kan være en tid med stor fred og evolusjon for din rase, men bare hvis dine herskere blir gjort oppmerksom på de onde kreftene som kan overskygge deres dommer.

Vær stille nå og lytt, for sjansen din kommer kanskje ikke igjen. Alle ondskapens våpen må fjernes. Tiden for konflikt er nå forbi, og løpet som du er en del av kan fortsette til de høyere stadiene i utviklingen hvis du viser dere verdige til å gjøre dette. Du har bare kort tid til å lære å leve sammen i fred og velvilje. Små grupper over hele planeten lærer dette, og eksisterer for å gi lyset fra den gryende New Age til dere alle.

  Your inner divine self will protect you from this. You must 
learn to be sensitive to the voice within that can tell you what is 
truth, and what is confusion, chaos and untruth. Learn to listen to the 
voice of truth which is within you and you will lead yourselves onto the
 path of evolution. This is our message to our dear friends. We have 
watched you growing for many years as you too have watched our lights in
 your skies. 
You know now that we are here, and that there are more beings
 on and around your Earth than your scientists admit. We are deeply 
concerned about you and your path towards the light and will do all we 
can to help you. Have no fear, seek only to know yourselves, and live in
 harmony with the ways of your planet Earth. 
We of the Ashtar Galactic Command thank you for your 
attention. We are now leaving the plane of your existence. May you be 
blessed by the supreme love and truth of the cosmos.
Or perhaps they thought it was real – that Vrillon and the Ashtar
 Galactic Command really were putting us on notice to sort ourselves out
 and take our place in the cosmos.
      
  When the normal service was resumed, the station apologised for 
what it called “a breakthrough in sound”, but by late night ITV’s own 
news network was reporting the strange happening, and provided some 
great copy for the next day’s Sunday papers, which gleefully ramped up 
the suggestions of panic in the streets as the aliens were about to 
descend upon us.
GOOGLE-OVERSATT:
Dette er stemmen til Vrillon, en representant for Ashtar Galactic Command, som snakker til deg.
I mange år har du sett oss som lys i himmelen. Vi snakker med deg nå i fred og visdom,
slik vi har gjort med dine brødre og søstre over hele dette, planeten Jorden.
Vi kommer til å advare deg om skjebnen til din rase og din verden,
slik at du kan formidle til dine medvesener kursen du må ta for å unngå katastrofen som truer din verden,
og vesene på våre verdener rundt deg.

Dette for at du kan få del i den store oppvåkningen, når planeten går over i New Age of Aquarius.
New Age kan være en tid med stor fred og evolusjon for din rase,
men bare hvis dine herskere blir gjort oppmerksom på de onde kreftene som kan overskygge deres dommer.

Vær stille nå og lytt, for sjansen deres kommer kanskje ikke igjen.
Alle ondskapens våpen må fjernes. Tiden for konflikt er nå forbi,
 og løpet som du er en del av kan fortsette til de høyere stadiene i utviklingen hvis du viser dere verdige til å gjøre dette.
 Du har bare kort tid til å lære å leve sammen i fred og velvilje.
Små grupper over hele planeten lærer dette, og eksisterer for å gi lyset fra den gryende New Age til dere alle.

Ditt indre guddommelige jeg vil beskytte deg mot dette. Du må
lære å være følsom for stemmen i det som kan fortelle deg hva som er
sannhet, og hva er forvirring, kaos og usannhet. Lær å lytte til
sannhetens røst som er i deg, og du vil lede dere inn på
evolusjonsveien. Dette er vårt budskap til våre kjære venner. Vi har
så deg vokse i mange år som du også har sett lysene våre på
himmelen din.

Du vet nå at vi er her, og at det er flere vesener
på og rundt jorden din enn forskerne dine innrømmer. Vi er dypt
bekymret for deg og din vei mot lyset og vil gjøre alt vi gjør
kan for å hjelpe deg. Vær ikke redd, søk bare å kjenne dere og bo i
harmoni med planeten Jorden.

Vi i Ashtar Galactic Command takker for ditt
Merk følgende. Vi forlater nå livet ditt. Må du være det
velsignet av den ypperste kjærligheten og sannheten i kosmos.


Da den normale tjenesten ble gjenopptatt, ba stasjonen unnskyldning
hva det kalte "et gjennombrudd i lyden", men sen kveld ITVs egne
nyhetsnettverket rapporterte om det rare som skjedde, og ga noen
flott eksemplar til neste dags søndagspapirer, som gledelig rykket opp
forslagene om panikk i gatene som romvesenene var i ferd med å gjøre
ned på oss.

 
   
link til neste del