melding via Tore i des09

Ivan's tanker eller kort-blogg om 2012 mm

 

Ut i fra mine oppdagelser, så er det sånn at jorden kommer til og
oppleve store katastrofer etter år 2012, selvsagt også før 2012, men
ikke i så stor grad som etter, hvor f.eks. en komet skal utslette alt
organisk liv. Men dette er en liten illusjon, for det kommer ikke til og
være igjen stort mange på jorden etter 2012 etter hva jeg kan se.. En
jord-aksel-dreining skal også skje, som en del av en renselse av jorden
(landmasser stiger og synker, isfjell fra nord og syd -pol, renser hav
og landmasser).

Det finnes i vårt solsystem, et stort asteroide belte som faktisk er
rester av en planet som en gang i tiden ble ødelagt av krig.

Mars er en planet som ser helt død ut for oss.. Slik ser planeten ut
etter en renselse og de som levde på denne planeten lever enten i 4.
eller 5. dimensjon eller ble fraktet til jorden (Jorden er den siste
planeten i vårt solsystem som skal opp i svingninger). Det finnes
riktignok liv på Mars også, og til og med amerikanske soldater har hatt
oppdrag der (regjeringen besitter både jumpgates og tidsmaskiner), USA
har bygd underjordiske baser på både jorden og på Mars og på Månen.
Disse er hovedsaklig glass-tuneller (smeltet stein) som ble laget med en
gigantisk atomdrevet tunnelmaskin som eies bl.a. av US Air Force. Jeg
har også trukket den slutningen at alle planeter er i den fysiske
virkelighet også hule.. NASA fant ut at månen var hul (hemmeligholdt),
og det er offentlig kjent at Pluto er hul (og derfor ikke verdig
tittelen "planet", som nok en gang er for å skjule informasjon).

Dere kan se på dette som syke teorier eller se på mine teorier med
åpenhet, det er for meg likegyldig.

2011 blir året hvor folk DNA aktiveres (spesielt den 11/11-2011 -
nummerologi). Før 2012 blir alle mennesker (og utenomjordiske) som lever
etter makt/penger prinsippet transportert bort i skip til en annen
lev-bar planet, hvor de lever med samme prinsipp som vi har gjort på
jorden i hvertfall 500.000 år (frykt-basert samfunn). De som følger med
disse skipene er såpass kontrollerte at de frivillig går om bord fordi
de tror at det er det eneste rette, denne gruppen folk vil heller ikke
akseptere noe av det jeg skriver her.

De som blir igjen, vil følge med jorden og de økende energiene som fører
til en dimensjons sammensmeltning (til 4. eller 5. dimensjon), hvor
fysisk materie og karma (årsak -> virkning) lovene oppheves. Og de som
ikke takler de nye energiene vil da dø og muligens "gjenfødes" i de nye
energiene.

Andre ting som skjer i 2012, er at jorden er på perfekt planetarisk
linje med mange solsystemer og helt inn til galaksens senter, det er
dette som fører til akselererte energier og som fører til såkalt global
oppvarming. Det er helt "hallo-i-luken" og tro at vi har forurenset og
er årsak til global oppvarming. Senteret av galaksen vår holder på all
informasjon som noen gang har eksistert i denne galaksen (det levende
biblioteket), og sender det ut til alle (stjernene) i hele galaksen, som
igjen sender dette til sine planeter via lys (lys fra solen inneholder
symboler som er informasjon/sannhet). Jorden er også omringet av skip
fra mange forskjellige steder for og hjelpe til med energiene og for å
gi oss informasjon. Denne type informasjon er tilgjengelig for dem som
åpner seg for slike energier (spiritualisme). Religion har en tendens
til og fange folk i en ond sirkel (prinsipper som fører til
stagnasjon/stagnering).

Hvorfor global oppvarming oppstår akkurat før 2012, er fordi at når alle
stjernene er på linje med galaksens senter, er det mye mer informasjon å
videresende enn vanlig (da stjernene sender til hverandre og er på
linje), solar maximum skjer akkurat i 2012, og det er mange ting som
skjer akkurat denne datoen (December 21st, 2012 A.D. 11:11 am GMT.),
klokkeslettet 11:11 er også et meget DNA aktiverende tall (11
representerer vårt DNA og dette var også datoen for WorldTradeCenter
hendelsen, pluss at WTC var to tårn som formet tallet 11, og
representerer en oppvåkning, en hendelse som også har gjentatt seg i
historien [se Tarot kortet Tower])..

Noen klarsynte kaller dette dimensjonskiftet "slutten på det 3
dimensjonale (fysiske) eksperimentet", men det tror jeg ikke stemmer, da
de som ikke er klare, må fortsette og leve på en annen planet til de
også er klare for bevissthets/dimensjons -hopp. Man kan f.eks ikke havne
i 4. dimensjon hvis man tror at krig løser problemer, man kan heller
ikke la seg irritere av de mørke kreftenes påvirkning, da man innser at
disse kreftene er helt nødvendige.

Man må innse at man "er" "alle" og "alt", og at man selv skaper sine
omgivelser. Så hvis man blir sint på noen, blir man egentlig sint på seg
selv. Derfor skal man elske alt og alle, og sørge for en rettferdig og
fredfull verden. En annen ting er at dine ytre omgivelser, reflekterer
den du er inne i deg selv.

--
Jeg tror ikke det blir så stor oljekrise. Men økonomien kommer til og gå
til grunne. Det er skaperens vilje at det opprettes balanse på jorden
igjen (hvor de mørke krefter følger de intergalaktiske reglene), og
penger, makt og frykt-baserte systemer skal avskaffes. Det fantes
erstatninger for olje for over 200 år siden, og helt garantert mye før
det også, men det finnes ingen kjent og akseptert historie.

Husk også at nesten alle samfunns-institusjoner (skoler, sykehus, USA's
CIA) er opprettet for å programmere (ikke computer-programmering) oss
fulle av dis-informasjon for og lede oss vekk fra åndelighet og gjøre
oss avhengige av unyttige materialistiske ting som fører til at vi
sløser bort energi på "ingenting", grunnen til at frykt er senteret for
kontroll, har med ikke-fysiske vesener og gjøre som nærer seg av våre
fryktfølelser, nesten som vi nærer oss av mat. Hvis du har
følelses-senteret (Chackra 3) aktivt og du har lært deg energiene og
kjenne, så vet du når du ser en film på TV eller DVD, at disse er helt
totalt basert på frykt. Når man ser en action-film e.l., sender
folkemengden ut mer frykt enn én hel krig tilsammen, derfor er det ikke
lengre nødvendig med så mange kriger lengre. Dagens kriger har andre
formål som f.eks. og tjene penger eller og sikre et området, som f.eks.
Midt-Østen som har et dimensjonalt sammensmeltnings-punkt som gjør det
mulig for ikke-fysiske skapninger og materialisere seg i vår
virkelighet. Andre slike portaler kan være Bermuda trianglet og "Devil's
triangle".

--
Ansvarlige valg!
Personligheten vår er ganske lumsk, og vi merker det sjeldent
(automatisk prosess): hvis noen sier noe stygt til deg, blir du sint..
Eller hvis PC'n ikke fungerer? Grunnen er at man egentlig frykter at
PC'n skal klikke og at du ikke finner noen løsning på problemet. Eller
at noe gjentar seg.
Man kan f.eks. bli sint på noen som gjentar en handling flere ganger,
bare fordi man blir redd for at handlingen gjentas.

Denne personligheten styrer deg automatisk ut i fra tidligere valg du
har gjort før, og derfor kan man egentlig si at du allerede har valg det
du kommer til og svare hvis noen sier noe som gjør deg sint eller redd.

Så det og bli sint, er egentlig en frykt, og det samme er sjalusi, og
mange flere. Og disse opererer 100% automatisk uten at du tenker deg om.

Hvis man vil, kan man bryte dette mønsteret, og det er mye som handler
om og bryte mønstre når man skal legge fra seg sine dyriske tendenser og
bli et åndelig vesen.

Mitt tips til dere som ikke tar bruk av ansvarlige valg (dvs. alltid
svarer ut i fra hva du ønsker å utrette og aldri blir sint på noe eller
noen) er: Hver gang noen spør deg om noe, og du skal til og svare..
Stopp og tenk, "er det jeg skal si nå, i tråd med den virkeligheten jeg
ønsker, eller svarer jeg noe på autopilot som bare fører til sinne og
andre problemer".

Man har alltid evnen til og kunne velge, og hvis man jobber hardt nok
kan man velge og stoppe opp før man svarer noen eller sier noe i det
hele tatt.. Det går jo tregt de første gangene, siden man må tenke etter
hva man "egentlig" vil si.. Og dette vil gå bedre og bedre.. MEN! Hvis
du på noe tidspunkt ikke klarer og holde deg, og faktisk lar deg bli
irritert (min mor klarte og slå meg inn i autopilot igjen sist, dog jeg
ikke kan skylde på henne for noe hun ikke kan noe for, dessuten er hun
jo en del av enheten/kilden/skaperen (gud) som jeg også er en del av),
så tilsvarer det at du tar et nytt valg som tilsier at den gamle dyriske
autopiloten var mye bedre, og det blir meget vanskelig og hoppe ut av
den igjen og gjøre ansvarlige valg.

Og selv om folk i vår verden blir mer og mer ignorante, så betyr ikke
det at de er fratatt ansvar.. Man har fullt ansvar for alle sine tanker
som sendes ut og festes i evigheten, i eksistensens felt/matrise/område.
Forestill deg et lite fuglebad som et hav hvor alt som eksisterer
befinner seg. Også tenker du noe, dvs. og slippe en vanndråpe i badet.
Så ser du bølgene som sprer seg i hele dammen, og vit at slik fungerer
tanker. Les "
http://www.amazon.co.uk/Hidden-Messages-Water-Masaru-Emoto/dp/1416522190
" for tankenes effekt på vann.

Vår virkelighet er ikke industriell, den er faktisk ikke-fysisk energi i
opphav, men vi opplever det som fysisk materie, da vår bevissthet ikke
er bevisst på ikke-fysiske prosesser før vi blir spirituelle. Man kan
faktisk utvikle seg så mye i ett liv at man kan forlate den fysiske
virkelighet (da dør den fysiske kroppen, men du lever videre i
ikke-fysisk tilstand). Og husk at det å dø, ikke er en negativ hendelse.
Man blir egentlig født som et spirituelt vesen, men etter man er 3 år
gammel, har man blitt programmert av den kollektive menneskelige
underbevissthet som jo består i at åndelighet ikke eksisterer. Hvis de
fleste mennesker var veldig spirituelle og man fjerner slike ting som
mobiltelefoner (som senker jordens og alle hennes veseners
vibrasjon/frekvens), ville man ikke bare kunne beholde åndeligheten
etter man blir 3 år gammel, men man kunne også huske sine tidligere liv.

Et interessant forsøk du kan gjøre for å lære tankens effekt, kan være
og oppdage hvor lenge en fyr på trikken sitter ved siden av deg før han
setter seg et annet sted når du tenker negative tanker om den personen
(frykt/hat/utilfredshet [æsj, han/hun der var stygg og ekkel kunne man
jo tenkt]), eller hvor lenge noen blir sittende hvis du bare sender gode
tanker (kjærlighet/takknemlighet).

Et annet forsøk kan være og koke en kjele ris..
Så finner du fram 3 like glass med skrulokk (syltetøy e.l.) og fyller
like mye ris i alle 3. Så klisterer du en lapp på det første glasset som
det står "kjærlighet og takknemlighet" på, også skriver du "din tosk" på
den neste, og den siste bare ignorerer du. Så tenker du "kjærlighet og
takknemlighet" til risen i det første glasset flere ganger om dagen, og
"din tosk" til det andre glasset like mange ganger, og ignorerer det siste.

Hvis dette blir gjort riktig, vil du oppdage at risen i det første
glasset begynner og gjære etter en del dager, og det andre glasset
mugner og råtner, og det siste mugner og råtner enda mer. Det er nemlig
faktisk slik at de tingene man ignorerer, gir vi ingen energi, og de vil
derfor gjøre sitt beste for og utslette seg selv, mens det vi elsker
varer lengre. Det å hate noe er faktisk bedre enn og ignorere, da vi gir
objektet energi, selv om det er negativ energi.

Konklusjonen er at vi er observatører og i det vi observerer noe,
bestemmer vi om den tingen skal eksistere, hvordan den skal eksistere og
når.. Men vi har både fri vilje og faktisk også mulighet til og tenke på
ting som ikke eksisterer enda (hvertfall ikke i vårt liv), og
praktiserer man dette, kan man skape hva enn man ønsker seg. Absolutt
alt er mulig! MEN, denne evnen til og skape med tanker er også styrt av
en del ting.. Man har karma som begrenser tankens kraft, og man må også
være veldig åndelig (bestå av høyere svingninger) for og effektivt bruke
tankens kraft. Det du holder fokus på, blir til din virkelighet, og
denne er helt 100% fleksibel også i forhold til andre mennesker i ditt
liv. Du har også mennesker som er i nærheten av deg av andre grunner,
som f.eks. uløste oppgaver fra et tidligere liv. Du og din sjel
(essens), har skapt alt du opplever. Hvis noen tilfeldige plager deg på
en spesiell måte ofte, så kan dette være en beskjed om at det er noe du
gjør feil som har med den plagen og gjøre (om det kanskje er du som
plager noen andre på en lignende måte eller om du skal lære noe nytt om
noe annet). Veldig viktig, husk at tilfeldigheter overhodet ikke
eksisterer, og det gjør heller ikke flaks. Du velger selv din egen
tilfeldighet eller ulykke/lykke. Oppgaven er kanskje og gjøre seg
bevisst på nettopp dette, og å lære hvordan man bruker energier
(ikke-fysisk).

--
Jeg unnskylder om denne teksten ble i lengste laget og om den ble som en
preken, jeg har svake skrivekunnskaper og kan bare beklage for dette.

Håper denne meldingen var til hjelp for noen!

Og husk: Den globale oppvarmingen er økt sol aktivitet (sol stormer
osv.) og er helt naturlig og nødvendig, og vi opplever ikke mer terror
og tortur enn vi frykter/skaper selv (da mener jeg den samlede
kollektive menneskelige bevissthet, vi er egentlig skapt for å leve
sammen som ett vesen).

Hver gang vi leser en avisoverskrift og sender frykt og hat mot den som
det står at har gjort ditt og datt grusomme ting, så skaper vi faktisk
at det grusomme skjer.

Vedlegg: 2 bilder av kornsirkler..

Spre lys og kjærlighet! :-)
Tankene deres smitter, så hold på positive, gode, og kjærlige tanker
(unngå frykt, hat, sinne, osv.)..--
Mvh. Ivan S. (Norway) (24)
Nick: infernus / Bluelight

infernus@infernusweb.net
http://infernusweb.net