Ble ledet av ørn til et merkelig symbol i Jotunheimen
Dag forteller at han for endel år siden var på telttur i fjellet, og på et tidspunkt oppdaget han en ørn som han fulgte etter  - og etterhvert sirklet ørnen over samme sted, og nettopp der var dette meget spesielle symbolet - opplagt av stein. Og ettersom slike steinsirkler ikke så lett gror ned i fjellet - kan den faktisk være urgammel. Jeg har også bedt ham fortelle mer om flere merkelige opplevelser rundt denne. Han har ellers hatt noen spesielle ufo-opplevelser, og som meg har han bygget eget fly - som en lengsel etter FRIHETSFØLELSEN det er "å sveve blant ørnene"

 

som vi ser er det også her symbolikk i trekant i en sirkel - en symbolikk vi finner i mange kornsirkler. Sirkelen er et symbol på evigheten, og trekanten er et symbol på det levende bak alt - som er en helhet av tre deler/sider:

  1. overjeget/overselvet - det evige JEG eller selve livsoppleveren bak alle former for kropper - enten dette er et insekt, et menneske, en klode eller et univers. Selve "jeget" kan aldri dø - det er egentlig ALT.
  2. den evige skape- og livsopplevelses-evne,  som dette evige JEG har til evig å danne seg nye organismer, kropper - enten via indirekte kroppsdannelse gjennom en moderorgansme, - eller som senere i utviklingen - å danne seg "kropp" direkte på bud av tanke-kraften/skape-evnen.
  3. kroppen eller livsopplevelses-redskapene som 1-2 over har dannet for denne livsopplevelse "i materien" - men ikke bare på dette plan - men i alle kosmos' uendelige dimensjoner og plan.

hovedsiden | min flyside | meditasjonsmusikk/avslapnings-/kosmisk-musikk  - mp3format - lagres via pek+høyre-klikk og lagre som