OM OPPRETTELSE AV KONTAKT MED ANDRE VERDENER

Det vi har beskrevet ovenfor, er en viktig form for interstellar kommunikasjon. En annen form er telepatisk overføring mellom oss og våre kontaktpersoner, for eksempel gjennom skriftlig eller verbal kanalisering. Vi kan overføre førsteklasses informasjon gjennom åpne og dyktige kanaler, men ofte finnes ikke ord i deres vokabular som kan dekke alle nyansene i vårt telepatiske språk. Vi sender og kommuniserer på andre frekvenser. Vi vil også si litt om deres iver etter å få kontakt med oss, enten via satellitter eller ved at privatpersoner og grupper forsøker å etablere kontakt med oss. Vi er fullt klar over at dere venter elektromagnetiske signaler fra oss, via satellitter som kretser rundt de planetene som er nærmest Jorden. Kanskje vil dere få signaler den veien, kanskje ikke. Det er viktig at dere aksepterer, ikke bare intellektuelt, men med hjertet, at vi eksisterer, og at vi bare venter på å oppnå åpen kontakt med dere. Det har vært flere åpne kontakter, blant annet med den amerikanske regjeringen, men rapportene fra disse besøkene har vært holdt hemmelige i mange år. Regjeringer har valgt å tie om oss, for ikke å skape panikk blant folk, mens mange vanlige menn og kvinner har en åpen, naturlig og tillitsfull toveis kommunikasjon med oss! Det som regjeringer har forsøkt å skjule, er ingen hemmelighet og vil derfor ikke komme som noen overraskelse for de fleste.

Til alle tider har det vært mennesker som ikke bare har hatt kontakt med oss, men som har besøkt oss, og som vet at de selv er på besøk på Jorden. Det er mange på Jorden som er på oppdrag for en søsterplanet, enten for å gi av sine kunnskaper eller være med på å forankre de nye energiene. Det er viktig at dere forstår at deres fysiske kropper er transformatorer av de nye energiene, og vi trenger derfor så mange lysarbeidere som mulig. Når vi innleder et samarbeid med våre kontakter, er samarbeidet forpliktende og krever dere 100 prosent. Derfor vil vi aldri innlede et samarbeid med dem som av ren nysgjerrighet forsøker å få kontakt med "rommennesker". Våre kontakter har gått gjennom en åndelig oppvåkningsprosess og har gradvis blitt i stand til å motta våre energier. De kontakter vi samarbeider med, har vi ofte hatt kontakt med siden de var barn. Det er aldri snakk om hjernevasking eller overtakelse av et menneskes bevissthet, men snarere en på forhånd avtalt kontakt som opprettes.

Til dere som så gjerne vil ha kontakt med noen her ute, sier vi: Gå den åndelige veien. Gå inn i dere selv, og søk etter svarene der. Vi kan ikke gi dere svar, bare veiledning. Vi vil også løfte en advarende pekefinger i denne forbindelse: Det kan godt hende at dere oppnår kontakt, men hvis dere ikke er på vakt, har dere ingen garantier for at det er de lyseste energiene dere får kontakt med. Også her "ute" finnes det energier på forskjellige nivåer. Det finnes mange verdener her også, som enda ikke har nådd det samme bevissthetsnivået som oss. Hvis dere oppnår kontakt, vil dere straks merke om det er lave eller høye energier og om det kalde og følelsesløse eller kjærlighetsfulle energier.

Vi dømmer ingen "lavere" energier, fordi vi alle er bevisstheter i utvikling og har valgt forskjellige utviklingsveier. Vi sier ikke at dere har et lavere bevissthetsnivå enn oss, men dere har valgt en utviklingsvei som innebar at dere skulle glemme for deretter å våkne opp til en bevisst enhetstenkning. Det er verdifulle erfaringer dere tar med dere. Og likevel sier vi dere: Vokt dere for lavere energier som ikke tjener til annen nytte enn at dere skremmes og dras ned i energinivå - slik at dere senere trenger lang tid på å rense dere for vonde følelser som kan settes i sving . En gylden regel som bør gjelde for all kommunikasjon med andre bevisstheter, er at dere skal forsikre dere om at dere har kontakt med den høyeste, lyseste energien - Kristusenergien. Seriøse og ansvarsfulle kanaler beskytter seg alltid og forsikrer seg om at energiene de kanaliserer, er av det reneste Kristuslyset (ren kjærlighet og absolutt kosmisk innsikt) - og avbryter en kommunikasjon heller en gang for mye enn en gang for lite

. Den Interplanetariske Konfederasjonens oppgave er å sikre et godt samarbeid mellom planeter og solsystemer. Men federasjonen griper også inn i konflikter der hele galakser er involvert. Vi trenger alle de støttespillere vi kan få. De som er rede, kan vi innlede et åpent samarbeid med. Til alle dere andre som så gjerne vil ha kontakt, sier vi: Send oss en god tanke, og dere fungerer som landingslys for oss. Tanker er energi, og alle lyse mennesker har en energi som vi ser fra vår posisjon. Dere er våre landemerker og viser hvor vi kan gå inn for trygg landing. Selv om vi ikke kommuniserer direkte enda , fungerer dere som viktige lyspilarer som tjener det interplanetariske samarbeidet på den best tenkelige måten.

 

ÅNDELIG LYS OG KRAFTSTRØMMER TIL JORDEN

I disse tider skjer det energioverføringer til Jorden som dere aldri har opplevd tidligere, det er nærmest en storoffensiv fra vår side. Når energioverføringer skjer i en så stor skala, er det en hel armada som nærmer seg Jorden og sender energi, først langsomt, deretter raskere og raskere. Dere kan oppleve energiene som tunge eller lette, avhengig av deres sinnstilstand. Hvis dere er fylt av negative tanker eller har en tung dag, kan energiene forsterke den følelsen. Og omvendt: Et lyst sinn blir enda lysere når energiene strømmer ned.

Vi sender energier bl.a. gjennom fysiske kropper. Det er lysbærernes oppgave å ta i mot energiene og stråle dem ut igjen. Energiene kan spres på mange måter. Først må de jordes. Jo mer balansert lysbæreren er, desto lettere er det å jorde energiene. Lysbæreren radierer så lyset ut til andre, bevisst eller ubevisst. På et underbevisst plan vil alle legge merke til disse energiene. Selv om deres fysiske hjerne - dagsbevisstheten - ikke er opptatt av åndelige spørsmål, bearbeider deres Høyere Selv den åndelige informasjonen. Man kan si at deres Høyere Selv er som en bankkonto. Når dere har behov for kontanter, kan dere ta ut det dere trenger. Deres hjerne er en enorm informasjonsbank. Når som helst dere trenger svar, kan dere få svarene; i meditasjon eller bare ved å gå inn i stillheten inne i dere.

Når deres fysiske kropp også er rede til å ta i mot det åndelige budskapet, vil deres Høyere Selv sende passende informasjonsmengder til dagsbevisstheten. Dere får den informasjonen som er nødvendig til enhver tid, aldri mer, aldri mindre. Derfor er dere alltid i utvikling, selv om det skjer på et ubevisst plan. Det store gjennombruddet skjer imidlertid når deres fysiske kropp også vil delta bevisst i utviklingen. Målet er jo at det ikke lenger skal være noen separasjon mellom den fysiske og åndelige dimensjonen.

 


 

link til neste del